UP-Fix KOAX 20-1 / 20-2

UP-Fix KOAX 20-1 / 20-2
Licznik kapsułowy M140 UPZ KOAX
Licznik kapsułowy UPZ +m KOAX
Licznik kapsułowy UPZ +m MK
Licznik wielostrumieniowy MTW
Licznik wielostrumieniowy MTWcoder® MP
Licznik wannowy BWZ-V +m
Licznik umywalkowy WTZ +m MK
Licznik wody natynkowy UNIVERSAL EV +m
Licznik jednostrumieniowy UNICO®
Licznik jednostrumieniowy UNICOcoder® MP
Nadajnik impulsów IPG 14