Przepływomierz ultradźwiękowy SONICO® EDGE

Przepływomierz ultradźwiękowy SONICO® EDGE
Zmiana Średnicy
Wodomierz sprzężony WPV-MS
Wodomierz sprzężony WPV-MS z liczydłem GWFcoder® MP
Wodomierz sprzężony Meitwin z liczydłem GWFcoder® MP
Wodomierz sprzężony Meitwin
Regulator strumienia
Nadajnik impulsów HRI
Nadajnik impulsów Opto-OD
Wodomierz typu Woltman Meistream z liczydłem GWFcoder® MP
Wodomierz typu Woltman Meistream
Wodomierz typu Woltman Meistream Plus
Wodomierz typu Woltman Meistream Plus z liczydłem GWFcoder® MP
Nadajnik impulsów HRI-Mei