Centrala M-Bus Rejestrator danych

TWOJA KORZYŚĆ
 1. Zintegrowany przetwornik poziomu M-Bus dla obciążeń 20/60/120/250
 2. Do użytku w sieci, zdalny odczyt sieciowy przez przeglądarkę internetową
 3. Analiza ad-hoc i weryfikacja wiarygodności
 4. Profesjonalne przetwarzanie danych
 5. Zużycie energii staje się przejrzyste dzięki wizualizacji zużycia
 6. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego i tworzenie kopii zapasowych przez interfejs www
 7. Połączenie systemu przez OPC UA i BACnet IP
ZASTOSOWANIE
 1. Szybkie i łatwe uzyskiwanie danych pomiarowych wraz ze zintegrowanymi funkcjami statystycznymi
 2. ntegracja danych pomiarowych do systemów sterowania (budynkiem) i innych systemów peryferyjnych
 3. Nadaje się do liczników ciepła, wody, gazu i energii elektrycznej z M-Bus
 4. Monitorowanie wydajności i zarządzanie energią w instalacjach wewnętrznych budynków
DO POBRANIA