Chromatograf gazowy EnCal 3000

EnCal 3000 jest chromatografem gazowym opracowanym specjalnie do pomiaru energii gazu ziemnego podlegającego obowiązkowemu wzorcowaniu. Kompaktowy analizator zawiera sprzęt do analizy, odcinki próbkowania gazu, wybór odcinka i całą elektronikę wymaganą do niezależnej pracy.

DO POBRANIA