Elektroniczny przelicznik przepływu stanu enCore ZM1

Urządzenie enCore ZM1 jest nadającym się do wzorcowania elektronicznym przelicznikiem przepływu do gazu ziemnego i gazów technicznych ze zintegrowanym zapisem. Przeliczenie gazu ziemnego odbywa się poprzez obliczenie liczby K zgodnie z SGERG-88 lub AGA-8. Komputer enCore Flow posiada wyświetlacz graficzny z funkcją dotykową. Parametryzacja i rozruch odbywają się za pomocą systemu oprogramowania enSuite. Urządzenie standardowo wyposażone jest w wielofunkcyjną kartę wyjść z wyjściem przekaźnikowym, trzema wyjściami impulsowymi i czterema wyjściami analogowymi.

DO POBRANIA