Oprogramowanie dla central danych

FSERVICE
TWOJA KORZYŚĆ
  1. Miesięczne wartości (dane z rejestratora) i bieżące dane dające się w całości odczytać z centrali danych:
    Rozliczanie z dokładnością co do dnia
  2. Wszystkie ustawienia uruchomienia central danych i zdalnych wyświetlaczy można przesyłać za pomocą oprogramowania:
    Skrócenie i uproszczenie uruchomienia, ponieważ nie jest wymagane wprowadzanie danych za pomocą klawiatury
  3. Prosta i intuicyjna struktura oprogramowania:
    Krótki okres wdrażania pracowników
ZASTOSOWANIE
  1. FSERVICE obsługuje wszelkie centrale danych i zdalne wyświetlacze serii DR i FA podczas uruchamiania i odczytu
DO POBRANIA