Izolujące połączenie kołnierzowe HP2 Dplus

TWOJA KORZYŚĆ
 1. Kompaktowe izolujące połączenie kołnierzowe, odporne na dodatkowe obciążenia rury i technicznie trwale szczelne:
  Gwarantowana bezpieczna i bezawaryjna eksploatacja przy jednoczesnej aktywnej ochronie środowiska
 2. mechanicznie bezobsługowe:
  Utrzymanie wartości systemu
 3. Zgodne z normami, nowoczesne izolujące połączenie kołnierzowe:
  Bezpieczeństwo operatora systemu
 4. Większa średnica zewnętrzna kołnierza izolującego w porównaniu z oferowaną przez kołnierz dospawany:
  Ochrona punktu separacji przed niezamierzonym mostkowaniem
ZASTOSOWANIE
 1. Bezpieczna separacja elektryczna przewodów stalowych w „systemie ochrony katodowej przed korozją”
 2. Zapobieganie korozji przy połączeniach elementów czarnych i białych w rurociągach gazu ziemnego / biogazu względnie. budowie instalacji
DO POBRANIA