Wodomierz wielostrumieniowy MTKcoder® MP

TWOJA KORZYŚĆ
 1. Liczydło mechaniczne z rolkowym systemem zliczającym o rozdzielczości 1 litr:
  Efektywne monitorowanie zużycia w aplikacjach Smart Metering
 2. Rewolucyjny interfejs wieloprotokołowy (IEC i M-Bus w jednym liczniku):
  Bezpieczeństwo inwestycji ze względu na interoperacyjność licznika
 3. Przesył efektywnego stanu liczydła:
  Brak utraty danych, a tym samym bezpieczeństwo w rozliczaniu zużycia
 4. Brak baterii ograniczającej czas eksploatacji:
  Bezobsługowy
 5. Brak konieczności parametryzacji w celu identyfikacji urządzenia i porównania stanów licznika przy podłączeniu do systemu odczytowego:
  Łatwy i szybki montaż na miejscu
 6. Otwarty interfejs danych:
  Nieograniczony wybór partnera do systemu odczytowego
 7. Trwały, solidny wodomierz domowy:
  Wysoka stabilność pomiaru i niezawodność eksploatacji
 8. Pomiar najmniejszych przepływów
  Poprawa efektywności ekonomicznej
ZASTOSOWANIE
 1. Zautomatyzowany odczyt danych rozliczeniowych, mobilny lub przez sieć stacjonarną
 2. Odczyt przewodowy lub zdalny radiowy trudno dostępnych punktów pomiarowych, np. w studzienkach
DO POBRANIA
ŁĄCZE