Miechowy gazomierz do użytku przemysłowego BK-G 65

TWOJE KORZYŚCI
 1. Liczydło mechaniczne z rolkowym systemem zliczającym o rozdzielczości do 1 litra:
  Efektywne monitorowanie zużycia w instalacjach Smart Metering
 2. Modułowość dzięki wieloprotokołowemu interfejsowi:
  Pewność inwestycji dla przyszłych zastosowań
 3. Brak baterii ograniczającej czas eksploatacji:
  Bezobsługowy
 4. Brak konieczności parametryzacji w celu identyfikacji urządzenia i porównania stanów licznika przy podłączeniu do systemu odczytowego:
  Szybki i łatwy montaż na miejscu
 5. Liczydło i moduł przyłączeniowy z oddzielną plombą:
  Moduły przyłączeniowe z możliwością rozbudowy w miejscu instalacji bez utraty ważności wzorcowania licznika
ZASTOSOWANIE
 1. Miechowe liczniki gazu do instalacji Smart Ready i Smart Metering
DO POBRANIA