Mobilny odczyt liczników MEx Mobile Exchange

TWOJA KORZYŚĆ
 1. Odczyt różnych liczników wspierany przez mapy GIS:
  Zoptymalizowany odczyt liczników i przegląd
 2. Pełna integracja z istniejącym środowiskiem informatycznym:
  Bezpośredni przesył danych do systemu rozliczeniowego – nie jest konieczny ręczny przesył danych
 3. Automatyczna kontrola zużycia (kontrola wiarygodności) bezpośrednio przy odczycie:
  Odchylenia można wyjaśnić na miejscu.
ZASTOSOWANIE
 1. Odczyt „manualny„ i odczyt radiowy „drive-by” liczników wody, gazu i ciepła.
 2. Do odczytu mobilnego trudno dostępnych punktów pomiarowych, np. w studzienkach, odczyt wspierany kartą
 3. Zintegrowany proces wymiany liczników w terenie. Numer i stan licznika przesyłane są bezpośrednio do właściwej placówki.
DO POBRANIA
ŁĄCZA