Moduł radiowy ciepłopieza RMM-PI 4

TWOJA KORZYŚĆ
 1. Brak konieczności parametryzacji w celu identyfikacji urządzenia i porównania stanów licznika podczas rozruchu (plug & play):
  Łatwy i szybki montaż na miejscu
 2. Nie ma potrzeby wywoływania modułów radiowych:
  Swobodny wybór trasy
 3. Przesył efektywnych danych licznika:
  Brak możliwości imitacji odczytów liczników, a tym samym bezpieczeństwo rozliczania zużycia
ZASTOSOWANIE
 1. Łatwy odczyt trudno dostępnych punktów pomiarowych
 2. Do mobilnego odczytu radiowego liczników ciepła z interfejsem M-Bus bez konieczności dostępu do obiektu
DO POBRANIA
ŁĄCZA