Przekształtnik częstotliwości FM-2D / K

Urządzenie FM-2D/K jest sterowanym mikroprocesorowo przetwornikiem częstotliwości z dwoma wejściami impulsowymi. Może być używany do łączenia sygnałów z dwóch nadajników impulsów z sygnałem kierunku przepływu.

Urządzenie FM-2D/K może służyć do następujących zastosowań:

  1. Sumowanie przepływu
  2. Zliczanie w górę i w dół
  3. Wyświetlanie przepływu
  4. Monitorowanie wartości granicznych
  5. Pomiar zdalny
  6. Przesył zdalny
  7. Dozowanie
  8. Automatyzacja
  9. Do liczników pojedynczych i sprzężonych
DO POBRANIA