Przelicznik wartości opałowej przepływu EnCore FC1

EnCore FC1 jest elektronicznym przelicznikiem przepływu wartości opałowej gazu ziemnego wyposażonym w zintegrowanym zapis. Urządzenie może przeliczyć wartość dla jednej lub dwóch szyn z jednym lub dwoma kierunkami jazdy na szynę. Jest wyposażone w modułowy system kart procesowych, zintegrowane odsprzęganie wybuchu i synchronizację czasu przez wywołanie serwera czasu PTB.

DO POBRANIA