Przepływomierz elektromagnetyczny MAG 8000

TWOJA KORZYŚĆ
 1. Pomiar statyczny bez części ruchomych:
  Najwyższa dokładność pomiaru
  Wysoka powtarzalność wyników pomiarów
  Bardzo wysoka dynamika pomiaru
  Brak strat ciśnienia
  Łatwa konserwacja
 2. Wyświetlacz graficzny z przyciskiem:
  Łatwy dostęp do danych na miejscu
 3. Autonomiczne zasilanie baterią o 6-letniej trwałości:
  Eksploatacje w trybie niezależnym od zasilania elektrycznego w trudno dostępnych punktach pomiarowych
ZASTOSOWANIE
 1. Pomiar przepływu z wysoką dokładnością pomiaru
 2. Specjalnie do niezależnych od zasilania zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej
 3. Wykrywanie wycieków dzięki wysokiej dokładności pomiaru
 4. Czujnik pomiarowy odporny na zalanie, obudowa IP68
DO POBRANIA