Wodomierz sprzężony Meitwin z liczydłem GWFcoder® MP

TWOJA KORZYŚĆ
 1. Rewolucyjny interfejs wieloprotokołowy (IEC i M-Bus w jednym liczniku):
  Bezpieczeństwo inwestycji ze względu na interoperacyjność licznika
 2. Przesył efektywnego stanu liczydła:
  Brak utraty danych, a tym samym bezpieczeństwo w rozliczaniu zużycia
 3. Brak baterii ograniczającej czas eksploatacji:
  Bezobsługowy
 4. Pomiar od najmniejszych do największych wartości przepływu:
  Poprawa efektywności ekonomicznej
 5. Wyjmowany wkład pomiarowy składający się z licznika głównego i pomocniczego oraz zaworu przełączającego:
  Gwarantowana możliwość rozbudowy lub wymiany
 6. Jeden wkład pomiarowy dla wszystkich obudów:
  Niższe koszty magazynowania
ZASTOSOWANIE
 1. Pomiar dużych, silnie zmieniających się przepływów, np.
  – Instalacje komercyjne i przemysłowe
  – Kompleksy szkolne i sportowe
  – Bloki mieszkalne
  – Hotele
 2. Zwymiarowanie rurociągów narzucone pod kątem zapotrzebowania na wodę gaśniczą
 3. Zautomatyzowany odczyt danych rozliczeniowych, mobilny lub przez sieć stacjonarna
 4. Odczyt przewodowy lub zdalny radiowy trudno dostępnych punktów pomiarowych, np. w studzienkach
DO POBRANIA
ŁĄCZA