Wodomierz sprzężony WPV-MS

TWOJA KORZYŚĆ
 1. Pomiar od najmniejszych do największych natężeń przepływu:
  Poprawa efektywności ekonomicznej
ZASTOSOWANIE
 1. Pomiar dużych, silnie zmieniających się przepływów, np.
  – Instalacje komercyjne i przemysłowe
  – Kompleksy szkolne i sportowe
  – Bloki mieszkalne
  – Hotele
 2. Zwymiarowanie rurociągów narzucone pod kątem zapotrzebowania na wodę gaśniczą
DO POBRANIA
ŁĄCZA