Zmiana Średnicy

TWOJA KORZYŚĆ
  1. Dokładne zwymiarowanie licznika wody dla wartości przepływu występujących w instalacji:
    Poprawa efektywności ekonomicznej
ZASTOSOWANIE
  1. Zmniejszenie przekroju rur do nominalnego rozmiaru wodomierza
  2. Zastosowanie w dużych punktach pomiaru wody
DO POBRANIA