Wodomierz typu Woltman Meistream z liczydłem GWFcoder® MP

TWOJA KORZYŚĆ
 1. Rewolucyjny interfejs wieloprotokołowy (IEC i M-Bus w jednym liczniku):
  Bezpieczeństwo inwestycji ze względu na interoperacyjność licznika
 2. Przesył efektywnego stanu liczydła:
  Brak utraty danych, a tym samym bezpieczeństwo rozliczania zużycia
 3. Brak konieczności parametryzacji w celu identyfikacji urządzenia i porównania stanów licznika przy podłączeniu do systemu odczytowego (plug & play):
  Łatwy i szybki montaż na miejscu
 4. Pomiar małych przepływów:
  Poprawa efektywności ekonomicznej
 5. Wyjmowany wkład pomiarowy:
  Gwarantowana możliwość rozbudowy lub wymiany> Jeden wkład pomiarowy do różnych obudów:
  Niższe koszty magazynowania
ZASTOSOWANIA
 1. Pomiar dużych przepływów, np.
  – za pompami lub w punktach przesyłowych
  – dopływy i odpływy zbiorników
 2. Pomiar małych przepływów w okresach pozaszczytowych
 3. Zautomatyzowany odczyt danych rozliczeniowych, mobilny lub przez sieć stacjonarną
 4. Odczyt przewodowy lub zdalny radiowy trudno dostępnych punktów pomiarowych, np. w studzienkach
DO POBRANIA
ŁĄCZA