Wodomierz sprzężony Meitwin

TWOJA KORZYŚĆ
 1. Pomiar od najmniejszych do największych natężeń przepływu:
  Poprawa efektywności ekonomicznej
 2. Wyjmowany wkład pomiarowy składający się z licznika głównego i pomocniczego oraz zaworu przełączającego:
  Gwarantowana możliwość rozbudowy lub wymiany
 3. Jeden wkład pomiarowy dla wszystkich obudów:
  Niskie koszty magazynowania
OBSZAR ZASTOSOWANIA
 1. Pomiar dużych, silnie zmieniających się przepływów, np. – obiekty handlowe i przemysłowe – szkoły i kompleksy sportowe – bloki mieszkalne – hotele
 2. Predefiniowane wymiary rur na potrzeby wody gaśniczej i przeciwpożarowej
DO POBRANIA
ŁĄCZA